Przejdź do treści

Zespół Szkół w Siemyślu prowadzi m.in.

1. Ewidencje uczniów:
    - księgi ewidencji dzieci,
    - księgi uczniów.

2. Rejestry:
    - rejestr wydanych zaświadczeń na potrzeby uczniów oraz GOPS,
    - rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
    - dziennik korespondencyjny,
    - książkę kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

3. Archiwa:
    - składnicę akt.