Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -USŁUGA EDUKACYJNA:Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

384 KBPobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-USŁUGA EDUKACYJNA :Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

290 KBPobierz

SIWZ-ZMIANA 3:Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

801 KBPobierz

OGŁOSZENIE-ZMIANA 3:Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

267 KBPobierz

OGŁOSZENIE-ZMIANA 2:Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyśl w ramach realizacji projektu Równy Start

309 KBPobierz

SIWZ-ZMIANA 2:Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki na uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

792 KBPobierz

SIWZ-ZMIANA: Wykonanie usługi edukacyjnej na wykonanie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

798 KBPobierz

OGŁOSZENIE-ZMIANA:Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

261 KBPobierz

SIWZ - Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

791 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Wykonanie usługi edukacyjnej na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

261 KBPobierz