Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-TRANSPORT : Odwóz uczniów Zespołu Szkół im.Noblistów Polskich po zajęciach pozalekcyjnych, przewóz i odwóz na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, na Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do teatru, zakładów pracy oraz na obozy językowe w ramach projektu Równy Start

259 KBPobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-TRANSPORT : Odwóz uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich po zajęciach pozalekcyjnych, przewóz i odwóz na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, na Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do teatru, zakładów pracy oraz na obozy językowe w ramach realizacji projektu Równy Start

285 KBPobierz

SIWZ TRANSPORT 3:Odwóz uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu po zajęciach pozalekcyjnych, przewóz i odwóz na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, na Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do teatru, zakładów pracy oraz obozy językowe w ramach projektu Równy Start.

508 KBPobierz

SIWZ TRANSPORT 2 :Odwóz uczniów Zespołu Szkół im.Noblistów Polskich w Siemyślu po zajęciach pozalekcyjnych, przwóz i odwóz na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, na Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do teatru, zakładów pracy oraz obozy językowe w ramach projektu Równy Start

507 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRANSPORT 2 :Odwóz uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu po zajęciach pozalekcyjnych, przewóz i odwóz na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, na Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do teatru, zakładów pracy oraz obozy językowe w ramach projektu Równy Start

301 KBPobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT : Odwóz uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu po zajęciach pozalekcyjnych, przewóz i odwóz na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, na Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do teatru, zakładów pracy oraz obowy językowe w ramach projektu Równy Start

153 KBPobierz

SIWZ : Odwóz uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich po zajęciach pozalekcyjnych, przewóz i odwóz na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, na Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do teatru, zakładów pracy oraz obozy językowe w ramach projektu Równy Start

508 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:Odwóz uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich po zajęciach pozalekcyjnych, przewóz i odwóz na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, na Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do teatru, zakładów pracy oraz obozy językowe w ramach projektu Równy Start

301 KBPobierz