Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-WYCIECZKI:Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego, połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

296 KBPobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-WYCIECZKI :Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im.Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

401 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszaw, Torunia, Krakowa,Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im.Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

242 KBPobierz

OGŁOSZENIE-ZMIANA:Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

240 KBPobierz

SIWZ-ZMIANA:WYCIECZKI-Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

1.1 MBPobierz

SIWZ-WYCIECZKI : Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego, połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

1.0 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-USŁUGI:Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego, połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start.

369 KBPobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-WYCIECZKI :Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego, połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im.Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

314 KBPobierz

PYTANIA DO SIWZ-WYCIECZKI : Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego, połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

259 KBPobierz

SIWZ ZMIANA: Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego, połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

1.0 MBPobierz

SIWZ: Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszawy, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych; letniego i zimowego, połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

1.0 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Organizacja pięciu wycieczek edukacyjnych; do Warszawa, Torunia, Krakowa, Stralsundu i Białowieskiego Parku Narodowego oraz dwóch obozów edukacyjnych ; letniego i zimowego, połączonych z nauką języka obcego i siedmiu wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej z uczniami Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start

360 KBPobierz