Przejdź do treści

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-MATERIAŁY BIUROWE : Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji Projektu Równy Start

193 KBPobierz

SIWZ MATERIAŁY BIUROWE 2 :Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Równy Start

653 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-MATERIAŁY BIUROWE 2:Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Równy Start

310 KBPobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-MATERIAŁY BIUROWE:Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im.Noblistów Polskich w Siemyślu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Równy Start

151 KBPobierz

SIWZ-MATERIAŁY BIUROWE: Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Równy Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

730 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-MATERIAŁY BIUROWE:Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Równy Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

293 KBPobierz