Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-POMOCE DYDAKTYCZNE III:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Równy Start-sprzęt komputerowy, multimedialny i inny.

255 KBPobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Równy Start

283 KBPobierz

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-PMOCE DYDAKTYCZNE-Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Równy Start-sprzęt komputerowy, multimedialny i inny

228 KBPobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-POMOCE DYDAKTYCZNE:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Równy Start- sprzęt komputerowy, multimedialny i inny

248 KBPobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-POMOCE DYDAKTYCZNE:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

249 KBPobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-POMOCE DYDAKTYCZNE :Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w części 3: Sprzęt komputerowy, multimedialny i inny

255 KBPobierz

SIWZ-POMOCE DYDAKTYCZNE-DODATKOWE:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Równy Start-sprzęt komputerowy, multimedialny i inny.

495 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II-POMOCE DYDAKTYCZNE: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Równy Start-sprzęt komputerowy, multimedialny i inny.

310 KBPobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE-J-POMOCE DYDAKTYCZNE: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Równy Start-sprzęt komputerowy, multimedialny iinny.

249 KBPobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-POMOCE DYDAKTYCZNE : Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Równy Start-sprzęt komputerowy, multimedialny i inny.

255 KBPobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-POMOCE DYDAKTYCZNE:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

248 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-POMOCE DYDAKTYCZNE:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

251 KBPobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - CZĘŚĆ II:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud

159 KBPobierz

SIWZ-ZMIANA IV:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud

0.9 MBPobierz

PYTANIA DO SIWZ-POMOCE DYDAKTYCZNE:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy Start

170 KBPobierz

SIWZ-ZMIANA III:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy Start

0.9 MBPobierz

SIWZ-ZMIANA II:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

0.9 MBPobierz

SIWZ-ZMIANA:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu Równy Start

0.9 MBPobierz

OGŁOSZENIE-ZMIANA:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu Równy Start

308 KBPobierz

SIWZ-POMOCE DYDAKTYCZNE:Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji Projektu Równy start

0.9 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-POMOCE DYDAKTYCZNE: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Równy Start

308 KBPobierz