Przejdź do treści

Bilans 2021 rok

80 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

253 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

44 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans 2018r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa 2018r.

815 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat 2018r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018r.

42 KBPobierzPodgląd pliku