Przejdź do treści

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej -zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Siemyślu na rok szkolny 2021/2022

26 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek- zgłoszenie o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im.Noblistów Polskich w Siemyślu na rok szkolny 2021/2022

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej im.Noblistów Polskich w Siemyślu na rok szkolny 2021/2022

25 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.Noblistów Polskich w Siemyślu od 1 września 2021 roku

37 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Noblistów Polskich w Siemyślu o liczbie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

103 KBPobierzPodgląd pliku