Przejdź do treści

Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Siemyśl w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i do klasy I w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu w roku szkolnym 2022/2023

93 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Wójta Gminy Siemyśl dotycząca kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im.Noblistów Polskich w Siemyślu

388 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu

31 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu

41 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej im.Noblistów Polskich w Siemyślu na rok szkolny 2022/2023

26 KBPobierzPodgląd pliku