Przejdź do treści

Świat Bliżej Nas

Świat Bliżej Nas-POKL

Uzyskane wsparci 1 008534,00

Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.Głównym celem projektu jest wyrównywania szans edukacyjnych 297 uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych z terenu gminy Siemyśl i podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół w Siemyślu do końca realizacji projektu ,czyli do 31.12.2012r.